2017. június 25. vasárnap, Vilmos napja van.
Fiók létrehozása
Jótékonysági koncertet szervez február 28-án este 8 órától Marosvásárhelyen a Woof4Cash...
[ Tappancs ]
A kisállattartás felelősségteljes döntés, hiszen olyan kis lény tartozik majd hozzá a...
[ Tappancs ]
Azt is mondhatnánk, hogy az utóbbi években muffin bumm volt. Nem emlékszem húsz éve, hogy mi...
[ LanGuszta ]
Lassan itt a karácsony, és ilyenkor előszeretettel fogyasztunk olyan süteményeket, amiben a...
[ LanGuszta ]
Adatvédelem
Adatvédelmi nyilatkozat

A kakukk.ro számára kiemelt fontosságú, hogy biztosítsa a látogatók információs önrendelkezési jogát. A kakukk.ro ezúton teszi közzé adatvédelmi elveit és gyakorlatát, amelyet magára nézve kötelezõnek ismer el.  Ezen elveket összhangba hoztuk a romániai törvényes elõírásokkal (2001/677-es törvény a személyi adatok védelmérõl) valamint az Online Privacy Alliance ajánlásaival.

Fogalmak és értelmezésük

Személyes jellegû adatok: minden olyan információ amely segítségével egy fizikai személy azonosítva van illetve azonosítható közvetlen vagy közvetett módon.

Személyes adatok feldolgozása: olyan eljárások összessége, amelyeket a személyes jellegû adatokon végeznek automatikus vagy nem automatikus módszerekkel. A feldolgozáshoz tartozik az adatgyûjtés, rögzítés, rendezés, tárolás, módosítás, felhasználás, harmadik fél számára történõ kiadás, kombinálás, törlés vagy megsemmisítés.

Tárolás: a gyûjtött adatok bármilyen formában történõ megõrzése

Adatkezelõ: bármely fizikai vagy jogi személy, amely meghatározza az adatgyûjtés célját valamint az adatfeldolgozás eszközeit.

Harmadik fél: bármely fizikai vagy jogi személy, amely nem az adatközlõ vagy adatkezelõ.

Címzett: bármely fizikai vagy jogi személy, akinek az adatokat nyilvánoságra hozzák, függetlenül attól, hogy harmadik fél vagy sem.

Anoním adatok: olyan adatok, amelyek gyûjtésüktõl kezdve, vagy feldolgozásuk során olyan jelleget kaptak, hogy nem lehet társítani õket egy azonosított vagy azonosítható személlyel.

Adatkezelési alapelvek

a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérõ módon nem szabad felhasználni;
c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
d) az adatoknak pontosaknak és ha szükséges idõszerûeknek kell lenniük;
e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetõvé,
f) megfelelõ biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.


1. Szolgáltatásaink számítógépének egyes paramétereirõl, illetve annak IP címérõl ún. naplóállomány (logfile) készül. A rögzített IP címeket a kakukk.ro semmi olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne, ugyanakkor, meghatározott esetekben, ezek az IP címek már önmagukban is személyes adatnak minõsülnek. Személyes adaton a következõt értjük: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, amelybõl levonható a látogatóra vonatkozó következtetés. Ebbõl kifolyólag az Üzemeltetõ, amennyiben értelmezi a napló állományait, azt kizárólag statisztikai módszerrel teszi, kizárólag látogatottság-mérési megfontolásból.


2. A kakukk.ro a kezelt személyes adatokat (legyenek azok például IP címek, e-mail címek vagy más, a regisztráció során megadott adatok) az érintett írásbeli beleegyezése nélkül -- jogszabályi kötelezettség nélkül -- harmadik félnek nem ad ki. Ez egyben azt is jelenti, hogy az Ön által megadott vagy a tartalom böngészése nyomán hátrahagyott adatok marketing-célokra nem lesznek felhasználva.


3. Egyes, a kakukk.ro oldalhoz tartozó szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztráció során az egyes adatok szolgáltatása önkéntes. Amennyiben valaki megtagadja személyes adatainak szolgáltatását, úgy ez semmilyen szankciót nem von maga után.


4. A kakukk.ro kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése elõtt világos, figyelemfelkeltõ és egyértelmû közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja õt az adatfelvétel módjáról és céljáról.


5. Cookie-k: Egyes szolgáltatások egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük azokat igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban bizonyos esetekben a felhasználót korlátozhatja lapunkon található egyes információk igénybevételében.

6. A kakukk.ro kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és logisztikai szabályokat, intézkedési elveket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetõleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Külsõ hirdetõ cégeket is használunk hirdetéseink megjelenítésére, amikor meglátogatja webhelyünket. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat (nem használhatják fel azonban nevét, e-mail címét vagy telefonszámát) ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelõ (és Önt érdeklõ) hirdetéseket biztosíthassanak.

A weboldalon megjelennek Google Adsense hirdetések!
* A Google, mint külsõ szállító cookie-kat használ hirdetések megjelenítésére az Ön webhelyén.
* A Google által használt DART cookie lehetõvé teszi, hogy a felhasználók számára a hirdetéseket az Ön webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg.
* A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát a Google hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek felkeresésével.

Az adatvédelmi nyilatkozat kelt: 2009 április 7-én.

A nyilatkozatban történô bármilyen módosulásról a kakukk.ro hírportál azonnal értesíti regisztrált felhasználóit.

 

 

 

Kakukk melléklet

Pályázat PályázatVideó Videó
Nyerj NyerjLetöltés Letöltés
Partnerek: