2017. június 25. vasárnap, Vilmos napja van.
Fiók létrehozása
Jótékonysági koncertet szervez február 28-án este 8 órától Marosvásárhelyen a Woof4Cash...
[ Tappancs ]
A kisállattartás felelősségteljes döntés, hiszen olyan kis lény tartozik majd hozzá a...
[ Tappancs ]
Azt is mondhatnánk, hogy az utóbbi években muffin bumm volt. Nem emlékszem húsz éve, hogy mi...
[ LanGuszta ]
Lassan itt a karácsony, és ilyenkor előszeretettel fogyasztunk olyan süteményeket, amiben a...
[ LanGuszta ]
A fiatalság modern Istenkeresése
Írta: Bölöni Bálint    2010. március 23.
Egy este magamban elmélkedtem azon, hogy milyen régóta nem voltam templomban és, hogy mennyire nem érzem szükségét annak, hogy ott legyek. Aztán ment tovább a gondolatmenet, hogy csupán én vagyok ezzel így vagy a körülöttem lévõ többi fiatal is? Úgy éreztem segítséget kell kérnem valakitõl, ezért Mészáros Leheltõl, marosvásárhelyi református egyetemi lelkipásztortól próbáltam válaszokat kapni a kérdéseimre.

{mosbanner:id=29}

- A mai fiatalok körében szerinted mennyire van jelen a hit, a vallás és Istenhez való kötõdés?
A kérdés megválaszolása azért nehéz, mert nem látunk bele a fiatalok lelkébe, ha azonban azt vesszük alapul, hogy hány egyetemista jár rendszeresen istentiszteletre, akkor azt a konklúziót vonhatjuk le, hogy kevés fiatal foglalkozik vallásos kérdésekkel.

- Olvastam egy olyant a minap az interneten, hogy eddig az emberiség fejlõdött az istenektõl az Isten felé, de egy jó ideje már az Isten-mentes világ felé. Errõl mi a véleményed?

Sokan hangoztatják, hogy végsõ soron egy Isten van, és ezzel a kijelentéssel próbálják kibékíteni, összemosni a vallásokat. Az azonban nyilvánvaló, hogy a vallások különbözõ istenképpel rendelkeznek, ebbõl más-más értékrend, etika következik. Nem értek egyet az ilyen jellegû csúsztatásokkal. Én Krisztusban hiszek, a keresztyénségnek pedig semmi köze az iszlámhoz például. Az Istentõl való eltávolodás nem újkeletû probléma, a mindenkori ember törekvése ez, valamiféle eltorzult szabadságvágy hajtja, hogy lerázzon magáról mindenféle isteni kontrollt.

- Mennyire helytálló az a kijelentés, hogy a mai fiatalság a konfirmálásig jár templomba, mert addig „muszáj”, utána meg legfeljebb keresztelõ, meg házasság alkalmával fordulnak meg ott?

Addig sem muszáj, személy szerint nem látom értelmét a muszáj-keresztyénségnek, mindenkinek jogában áll választani.

- Szerinted az igaz, hogy a most felnövekvõ és a vadkapitalizmusba beleszületett generációk már ha nem is teljesen, de nagyrésze hitetlen és istentelen generációk?

A vadkapitalizmus híveinek nincs szükségük Istenre és komoly erkölcsi törvényekre, mert ezek visszahúzó erõt jelentenek, éppen ezért arra törekednek, hogy egy szellemileg eltunyult, lelkileg üres embert neveljenek ki, aki manipulálható, akinek minden eladható, és aki mindent elfogad.

- A modern ember miben tudja meglátni Istent? Hogyan tudjuk kötni Istent a mindennapjainkhoz? Régen más volt, hisz szorosabb kapcsolatban álltak az emberek Istennel,természettel egyaránt és a népi hagyományokban ötvözték a kettõt. De egy nagyvárosi gyereknek mennyire könnyû Isten útját járni és megõrizni a hitét?

Isten ránk vonatkozó akaratát a Bibliában jelentette ki, ha valaki ezen az úton akar járni, akkor ezt nem teheti bibliaolvasás nélkül. De pontosan az a baj, hogy a modern ember a szentírást elavultnak, túlhaladottnak tekinti.

- Te mit válaszolsz arra, hogyha tõled megkérdezi egy diák, hogy „Isten hol volt akkor amikor Haitiban és Chilében olyan sokan meghaltak?”

Én nem tudok válaszolni Isten helyett. Egy biztos, a bûneset óta Isten sehol nem ígért szenvedésmentes világot az embernek.

- Szerinted, mondjuk 100 év múlva lesz még hatalma a vallásnak és a hitnek az ember felett? Mert a mostani tendenciák nagyon azt mutatják, hogy a vallásosság egy formalitás lesz lassan.

Én bízok abban, hogy azért megindul egy ébredési hullám, s száz év múlva több hívõ ember lesz mint manapság.

- Olvastam egy felmérést, amelyben fiatalokat kérdeztek meg, hogy szerintük hol van Isten? 32%-uk azt mondta, hogy „Bennünk van Isten”, majd 28%-uk azt, hogy „Figyel bennünket és vigyáz Ránk”, utána következnek az a 19% akik azt mondják, hogy „Isten nem létezik”. A többieket most nem mondom, mert kiábrándító válaszok. Lehel, hol van Isten?

Isten mindenhol jelen van, de mint fentebb mondtam ránk vonatkozó akaratát a Szentításból ismerhetjük meg. Persze bennünk is ott van, ha kérjük hogy ott legyen, bennünk munkálkodjon, vigyáznunk kell azonban mert nem automatikusan van bennünk. A „bennünk van Isten” kijelentés mögött rendszerint az a téves elképzelés húzódik meg, hogy az ember maga az isten.

- Miért van az, hogy templomba nem járunk, Istenben nem hiszünk, a bibliai tízparancsolatot nem tiszteljük és ha bajunk van mégis hozzá fordulunk?

Azt hiszem hogy az ember kritikus pillanatokban érzékenyebbé válik, és amikor reménytelenné válik a helyzete elkezdi keresni Istent.

- Ha valaki nem jár templomba, akkor az attól még lehet istenfélõ, igazhitû, vallásos ember?

A templom egyrészt azért fontos, mert ott Isten Igéje hangzik el, másrészt pedig azért mert a gyülekezetnek, közösségnek megtartó ereje van. Tehát a keresztyénség sosem magánvállalkozás. Ha pedig valaki istenfélõ igazhitû ember akkor vágyik Isten Igéje és a közösség után, amelyben megélheti hitét.

Ennyi lenne a kérdezõsködés, akinek van hozzászólása szívesen várom, hisz ez egy elég komoly téma, szerintem a lehetséges válaszokat nem merítettük ki.

Gálfalvi G. Zsolt
 

Kakukk melléklet

Pályázat PályázatVideó Videó
Nyerj NyerjLetöltés Letöltés
Partnerek: